SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 1, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU PRIVIND EFECTUL TRATAMENTULUI ENDODONTIC REALIZAT CU LASER DIODA 940 NM

, , , , and

REZUMAT 

Scopul acestui studiu este de a stabili efectul laserului diodă cu lungimea de undă de 940 nm în tratamentul endodontic, prin iradierea canalelor în mai multe etape de tratament, combinată cu soluţiile standard de lavaj.
Material şi metodă. Studiul s-a realizat pe 16 dinţi monoradiculari extraşi în scop ortodontic sau care prezentau leziuni parodontale şi grad de mobilitate 3-4. Dinţii au fost supuşi unui protocol endodontic şi unui protocol laser, urmând ca apoi să fie făcută analiza SEM.
Rezultate. Creşterea numărului de cicluri determină eliminarea stratului de smear layer şi a debriurilor cu deschiderea canaliculelor dentinare.
Concluzii. Laser dioda 940 nm poate fi utilizată în siguranţă şi eficient în tratamentele endodontice, fără efecte nocive asupra ţesuturilor parodontale. Utilizarea laserului diodă 940 nm în tratamentul endodontic are un efect sinergic cu tratamentul realizat cu lavajul standard.

Cuvinte cheie: laser dioda, smear layer, SEM

Full text | PDF

Leave a Reply