SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIUL ADRESABILITATII IMPLANTURILOR IN CABINETELE DE MEDICINA DENTARA DIN MEDIUL URBAN IN BUCURESTI

, , , , and

REZUMAT 

Introducere. Implanturile dentare reprezintă o muncă în echipă care valorifică rezultatul ştiinţei şi tehnologiei moderne.
Scopul acestui studiu a fost acela de a investiga adresabilitatea restaurărilor implanto-protetice în mediul urban.
Material şi metodă. Studiul s-a realizat prin participarea medicilor practicieni din cabinetele private din Bucureşti folosind un chestionar ce conţine 14 întrebări referitoare la terapia implanto-protetică. Datele obţinute au fost analizate cu ajutorul programului IBM – SPSS Statistics 20.
Rezultate. Adresabilitatea terapiei prin implanturi este foarte mare în mediul urban. Pacienţii care solicită acest tip de restaurări o fac în special pentru zona laterală a arcadelor dentare, din motive funcţionale. Din analiza datelor a rezultat că pacienţii nu sunt interesaţi de gradul de specializare al medicului dentist atunci când solicită un astfel de tratament. Inserarea şi protezarea implanturilor de către doi practicieni diferiţi apare mai frecvent la grupa de medici cu experienţă între 1-10 ani. Din studiul nostru reiese că majoritatea medicilor intervievaţi realizează tratamente implanto-protetice de o perioadă relativ scurtă de timp (mai puţin de 5 ani) şi solicită colaborarea cu un medic specialist chirurg. În studiul nostru nu s-a putut stabili o corelaţie între numărul de implanturi aplicate pe hemiarcadă şi experienţa profesională.
Concluzii. Studiul arată că tratamentul implanto-protetic a căpătat o largă răspândire de un interval de timp relativ redus (mai puţin de 5 ani), el bucurându-se de o mare adresabilitate în mediul urban.

Cuvinte cheie: restaurare implanto-protetică, adresabilitate, studiu, mediu urban

Full text | PDF

Leave a Reply