SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 4, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIUL ASPECTULUI CLINIC AL ANOMALIILOR DE CLASA II/1 ANGLE INSOTITE DE PERSISTENTA OBICEIULUI VICIOS DE SUGERE A POLICELUI

, , , , , and

REZUMAT 

Sugerea policelui este considerată un act reflex înnăscut. Practicarea lui peste vârsta de 4 ani în cazurile de instabilitate emoţională şi anxietate devine un obicei vicios. Acest obicei vicios este unul din factorii etiologici determinanţi ai malocluziei clasa II/1 Angle.

Studiul s-a bazat pe o analiză a fotografiilor şcolarilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani care au menţionat persistenţa acestui obicei vicios şi prezentau anomalii clasa II/1 Angle. Au fost analizate fotografii faţă şi profil, exobucal şi endobucal.

Din grupul studiat am ales două cazuri pentru exemplificarea aspectelor clinice ale anomaliei clasa II/1 Angle. Subiecţii au păstrat obiceiul de sugere a policelui, care a determinat, alături de alţi factori etiologici, un dezechilibru scheletal prin apariţia: proalveolodenţiei superioare, retroalveolodenţiei inferioare cu inocluzie sagitală, cu supraacoperire frontală de 1/1 şi modificări ale aspectului fizionomic caracteristice anomaliilor clasa II/1 Angle.

În cazul anomaliilor de clasa II/1 Angle, coexistenţa factorilor ereditari şi funcţionali patologici induc în general modificări scheletale şi neuromusculare cu repercusiuni estetice.

Cuvinte cheie: malocluzie, clasa II/1 Angle, obicei vicios, sugerea policelui

Full text | PDF

Leave a Reply