SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 4, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIUL ASPECTULUI CLINIC AL ANOMALIILOR DE CLASA II/1 ANGLE INSOTITE DE PERSISTENTA OBICEIULUI VICIOS DE SUGERE A POLICELUI

, , , , , and

REZUMAT 

Sugerea policelui este considerată un act reflex înnăscut. Practicarea lui peste vârsta de 4 ani în cazurile de instabilitate emoţională şi anxietate devine un obicei vicios. Acest obicei vicios este unul din factorii etiologici determinanţi ai malocluziei clasa II/1 Angle.

Studiul s-a bazat pe o analiză a fotografiilor şcolarilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani care au menţionat persistenţa acestui obicei vicios şi prezentau anomalii clasa II/1 Angle. Au fost analizate fotografii faţă şi profil, exobucal şi endobucal.

Din grupul studiat am ales două cazuri pentru exemplificarea aspectelor clinice ale anomaliei clasa II/1 Angle. Subiecţii au păstrat obiceiul de sugere a policelui, care a determinat, alături de alţi factori etiologici, un dezechilibru scheletal prin apariţia: proalveolodenţiei superioare, retroalveolodenţiei inferioare cu inocluzie sagitală, cu supraacoperire frontală de 1/1 şi modificări ale aspectului fizionomic caracteristice anomaliilor clasa II/1 Angle.

În cazul anomaliilor de clasa II/1 Angle, coexistenţa factorilor ereditari şi funcţionali patologici induc în general modificări scheletale şi neuromusculare cu repercusiuni estetice.

Cuvinte cheie: malocluzie, clasa II/1 Angle, obicei vicios, sugerea policelui

Full text | PDF

Leave a Reply