SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIUL OCLUZIEI LA PACIENTII CU ANOMALII DENTO-MAXILARE CLASA I SI CLASA A II-A ANGLE

, , and

REZUMAT

Obiectiv. În studiul de faţă am încercat să observăm diferenţele dintre numărul şi tipul contactelor ocluzale prezente în cazul pacienţilor cu anomalii dento-maxilare Clasa I şi Clasa a II-a Angle.

Materiale şi metodă. Pentru realizarea acestui studiu au fost examinaţi 30 de pacienţi cu anomalii dentomaxilare Clasa I şi Clasa a II-a Angle. Identificarea numărului şi tipului de contacte ocluzale s-a realizat atât clinic, cât şi cu ajutorul modelelor de studiu montate într-un articulator semiadaptabil.

Rezultate şi discuţii. În cazul anomaliei dento-maxilare Clasa I Angle media numărului total de contacte ocluzale a fost 36,93, iar în cazul anomaliei dento-maxilare Clasa a II-a Angle a fost 31,46 contacte. Cele mai multe contacte ocluzale identificate au fost cele de tipul versant cuspid-versant fosetă. În urma analizei statistice nu am găsit diferenţe semnificative între cele două clase de anomalii dento-maxilare, din punct de vedere al numărului total de contacte ocluzale.

Concluzii. Numărul total al contactelor ocluzale nu diferă în funcţie de clasa de anomalie, dar există diferenţe între numărul contactelor apărute la nivelul anumitor grupuri de dinţi din zona laterală. Pentru a putea avea concluzii cu aplicabilitate practică, este necesar să se realizeze mai multe studii cu privire la tipul şi numărul contactelor ocluzale, ce pot să apară în cazul indivizilor cu anomalii dento-maxilare.

Cuvinte cheie: contacte ocluzale, intercuspidare maximă, ocluzie funcţională

Full text | PDF

Leave a Reply