SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 2, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

VALOAREA PROGNOSTICA A SCORULUI ESTETIC INITIAL PENTRU COROANELE UNIDENTARE IMPLANTOPORTATE

, and

REZUMAT 

Scopul acestui articol este: (1) prezentarea factorilor relevanţi pentru obţinerea unei coroane implantoportate unidentare estetice şi (2) stabilirea valorii prognostice a scorului estetic calculat înainte de începerea tratamentului (scor estetic iniţial).
Materiale şi metode. În perioada decembrie 2002 – martie 2016 au fost inserate 287 de coroane unidentare implantoportate. La începutul fiecărui tratament am calculat scorul estetic iniţial (înainte de tratament) şi l-am comparat cu cel final (după tratament).
Rezultate. Scorul estetic iniţial a corespuns cu scorul estetic final cu o deviaţie de până la 2 puncte în proporţie de 84%.
Discuţii. Procentul de acurateţe de numai 84% se datorează probabil unor paragrafe subiective, ca de exemplu „cerinţele estetice“ sau „igiena şi cooperarea pacientului“.
Concluzii. Calcularea unui scor estetic iniţial pare să fie o metodă acceptabilă pentru aprecierea prognosticului estetic al coroanelor implantoportate unidentare.Cuvinte cheie: diastemă mandibulară, ocluzie inversă frontală cu inocluzie sagitală, tratament

Cuvinte cheie: coroana implantoportată unidentară, scorul estetic alb (white esthetic score), scorul estetic roz (pink esthetic score), factori de risc estetici Renouard-Rangert, scor estetic iniţial Renouard-Rangert, scor estetic final Renouard-Rangert

Full text | PDF

Leave a Reply