SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

VALOAREA PROGNOSTICA A SCORULUI ESTETIC INITIAL PENTRU REABILITARILE PLURIDENTARE FIXE IMPLANTOPORTATE IN ZONELE LATERALE

, and

REZUMAT

Scopul acestui articol este: (1) prezentarea factorilor relevanţi pentru obţinerea unor reabilitări pluridentare fixe implantoportate estetice în zona laterală şi (2) stabilirea valorii prognostice a scorului estetic calculat pentru acest tip de reabilitări înainte de începerea tratamentului (a scorului estetic iniţial).
Materiale şi metode: În perioada decembrie 2002 – martie 2016 au fost inserate în zonele laterale 243 de reabilitări pluridentare fixe implantoportate (coroane solidarizate şi punţi). La începutul fiecărui tratament, am calculat scorul estetic iniţial (înainte de tratament) şi l-am comparat cu cel final (după tratament).
Rezultate: Scorul estetic iniţial a corespuns cu scorul estetic final cu o deviaţie de până la 2 puncte în proporţie de 91%.
Discuţii: Procentul de acuitate de numai 91% se datorează probabil unor paragrafe subiective, ca de exemplu „cerinţele estetice“ sau „igiena şi cooperarea pacientului“, dar şi nefolosirii unui ghid chirurgical.
Concluzii: Calcularea unui scor estetic iniţial pare să fie o metodă acceptabilă pentru aprecierea prognosticului estetic pentru reabilitările fixe pluridentare implantoportate din zona laterală.

Cuvinte cheie: reabilitări pluridentare fixe implantoportate laterale, scor estetic alb, scor estetic roz, factori de risc estetici Renouard-Rangert, scor estetic iniţial Renouard-Rangert, scor estetic final Renouard-Rangert

Full text | PDF

Leave a Reply