SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

VARIANTA TERAPEUTICA PENTRU REABILITAREA FUNCTIEI ESTETICE LA TINERI

, , , and

REZUMAT

Obiective: Demonstrarea efectului estetic al tratamentului ortodontic de aliniere a arcadelor dentare în zona frontală, în vederea îmbunătăţirii zâmbetului.
Material şi metodă: Evaluare clinică şi imagistică a 4 cazuri clinice care au solicitat reabilitarea funcţiei estetice. Decizia terapeutică a fost stabilită după un consult interdisciplinar între medicul dentist curant, ortodont, chirurg şi protetician. Pentru a răspunde solicitării pacienţilor, a fost iniţiat tratamentul ortodontic, cea mai biologică alternativă terapeutică, chiar dacă a fost necesară extracţia bilaterală a unor premolari.
Rezultate: Comparând, clinic şi prin fotografii extra şi intraorale, statusul iniţial şi final al pacienţilor, am stabilit că s-a realizat o îmbunătăţire evidentă a esteticii pacienţilor, aceştia exprimându-şi satisfacţia.
Concluzii: Tratamentul ortodontic reprezintă prima opţiune terapeutică, cu rezultate estetice deosebite, în cazurile de incongruenţă dento-alveolară prin lipsă de spaţiu.

Cuvinte cheie: tratament ortodontic, incongruenţe dento-alveolare, estetică, zâmbet

Full text | PDF

Leave a Reply