SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

VARIANTA TERAPEUTICA PENTRU REABILITAREA FUNCTIEI ESTETICE LA TINERI

, , , and

REZUMAT

Obiective: Demonstrarea efectului estetic al tratamentului ortodontic de aliniere a arcadelor dentare în zona frontală, în vederea îmbunătăţirii zâmbetului.
Material şi metodă: Evaluare clinică şi imagistică a 4 cazuri clinice care au solicitat reabilitarea funcţiei estetice. Decizia terapeutică a fost stabilită după un consult interdisciplinar între medicul dentist curant, ortodont, chirurg şi protetician. Pentru a răspunde solicitării pacienţilor, a fost iniţiat tratamentul ortodontic, cea mai biologică alternativă terapeutică, chiar dacă a fost necesară extracţia bilaterală a unor premolari.
Rezultate: Comparând, clinic şi prin fotografii extra şi intraorale, statusul iniţial şi final al pacienţilor, am stabilit că s-a realizat o îmbunătăţire evidentă a esteticii pacienţilor, aceştia exprimându-şi satisfacţia.
Concluzii: Tratamentul ortodontic reprezintă prima opţiune terapeutică, cu rezultate estetice deosebite, în cazurile de incongruenţă dento-alveolară prin lipsă de spaţiu.

Cuvinte cheie: tratament ortodontic, incongruenţe dento-alveolare, estetică, zâmbet

Full text | PDF

Leave a Reply