SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 4, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTE ALE TRATAMENTULUI BIOMECANIC DE CANAL – TEHNICA STEP-BACK. STUDIU IN VITRO

, , and

REZUMAT 

Evaluarea postoperatorie a formei finale a canalului radicular este posibilă prin utilizarea canalelor radiculare simulate în blocuri de plastic/răşină (endoblocuri) şi analiza imagistică a acestora prin magnificare (stereomicroscopia). Tehnica selectată a fost step-back – cu instrumente manuale convenţionale din oţel inoxidabil. Ideea studiului asupra formei finale a canalelor radiculare a fost de a evalua conicitatea, traseul şi conservarea anatomiei iniţiale, precum şi de a înregistra gradul şi frecvenţa variatelor tipuri de alterări la acest nivel – transpoziţia apicală, perforaţiile apicale, pragurile (apical transportation, zipping, ledging, elbows, teardrops).

Forma finală, postoperatorie, a canalelor radiculare, fără erori de instrumentare, cu includerea pe secţiune circulară a canalului original, este posibilă dacă tehnica de lucru debutează cu precurbarea instrumentelor. Erorile de instrumentare (zip, transportarea canalului, perforaţii apicale, elbow, transpoziţia internă) pot surveni când sunt utilizate instrumentele manuale din oţel inoxidabil – acele Kerr, pentru curburile moderatsevere ale canalelor radiculare – în special acele Kerr-file (pilă) cu vârf activ, neprecurbate. Forma ideală, finală a canalului instrumentat, în absenţa erorilor de instrumentare, poate constitui forma adecvată chiar şi pentru instrumentarul manual convenţional şi tehnica step-back.

Încă din prima etapă a tehnicii step-back, la nivelul zonei apicale, se pot utiliza variate instrumente manuale din oţel inoxidabil precurbate, atât pentru permeabilizare, cât şi pentru prima secvenţă a instrumentării. În multe cazuri, instrumentarul manual convenţional creează o formă adecvată a canalelor radiculare, dar este necesar a fi precurbate. Instrumentele din oţel inoxidabil sunt suficient de rigide pentru a fi precurbate şi a putea depăşi curbura canalului în timpul instrumentării. Acestea au două modele de bază, K-file şi K-reamer, K-file poate fi utilizat pentru lărgirea canalului radicular prin mişcări longitudinale de filing (pilire). K-reamer se poate utiliza în aceeaşi manieră, fiind mult mai flexibil în raport cu K-file. Vârful inactiv urmăreşte traseul canalului mult mai eficient în raport cu K-file – element clinic extrem de util.

Cuvinte cheie: tehnica step-back, K-file, K-reamer, pilire, precurbare, vârf activ, zipping, transpoziţie, elbow, perforaţie, magnificare

Full text | PDF

Leave a Reply