SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 4, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTE CLINICO-MORFOLOGICE PARTICULARE INTR-UN CAZ DE ADENOM PAROTIDIAN CU CELULE BAZALE

, , , and

REZUMAT 

Adenomul cu celule bazale (BCA) este o entitate tumorală rară a glandelor salivare. Reprezintă o formă de adenom monomorf, menţionată prima dată de Kleinasser şi Klein în 1967. (13) Localizarea cea mai frecventă este la nivelul glandei parotide. Se prezintă de obicei ca o masă tumorală fermă, mobilă, cu creştere lentă. Din punct de vedere microscopic, tumora conţine celule bazaloide monomorfe, cu absenţa celulelor mioepiteliale. Histologic, se caracterizează prin prezenţa stromei hialine, care este moale, şi absenţa stromei mixoide sau condroide.

Prezintă asemănări cu tumora mixtă, dar şi cu adenocarcinomul cu celule bazale şi cu carcinomul adenoid chistic. Prin urmare, pot apărea întrebări legate de diagnostic şi tratament. Tinde să fie multifocală, iar rata de recidivă după excizia chirurgicală este crescută.

Având în vedere frecvenţa redusă, descriem un caz particular de adenom cu celule bazale cu localizare parotidiană şi aducem în discuţie datele din literatura de specialitate cu privire la diagnostic şi atitudine terapeutică.

Luând în considerare toate aceste aspecte, în lucrarea de faţă prezentăm un caz de adenom cu celule bazale cu localizare parotidiană ce a prezentat o serie de particularităţi clinico-morfologice discutate în paralel cu datele existente în literatura de specialitate.

Cuvinte cheie: adenom cu celule bazale, glande salivare, examen histopatologic

Full text | PDF

Leave a Reply