SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CELULELE STEM ORALE: REPERE TEORETICE SI PERSPECTIVE DE UTILIZARE CLINICA

, , , , and

REZUMAT 

Gingivita este manifestarea clinică a inflamaţiei ţesuturilor parodontale, consecinţă a agresiunii microbiene de la nivel juxta- şi subgingival. Netratată, gingivita poate duce la distrucţii parodontale ireversibile. Controlul formării biofilmului supragingival are un rol important în profilaxia primară şi secundară a parodontitei şi reprezintă una dintre etapele de tratament ale parodontitei instalate. Agenţii antimicrobieni pot avea un efect pozitiv în controlul biofilmului format în zonele proximale inaccesibile periajului sau în nişele de la nivelul mucoasei orale. Articolul prezent urmăreşte să informeze medicii dentişti cu privire la datele recente legate de eficacitatea unei paste de dinţi cu triclosan/copolimer asupra sănătăţii orale. Literatura furnizează dovezi de calitate moderată care arată că triclosan/copolimer reduce nivelul de placă şi inflamaţia gingivală faţă de grupul control. Dovezile sunt insuficiente cu privire la posibilul efect al pastei de dinţi triclosan/copolimer de reducere a parodontitei. Efectul acestei paste de dinţi asupra cariilor radiculare este scăzut, dar în schimb dovezi de calitate înaltă arată că aceasta poate reduce cariile coronare. Oricât de modeste ar părea beneficiile asociate pastei cu triclosan/ copolimer, translatarea lor la nivel de populaţii poate căpăta o dimensiune importantă. Indiferent de modalitatea de prevenire sau de reducere a patologiei parodontale, mijloacele cu resurse alocate minore, în cazul de faţă folosirea unei paste de dinţi triclosan/copolimer poate avea un efect major asupra calităţii vieţii şi a reducerii costurilor de tratament la nivel de populaţie.

Cuvinte cheie: parodontită, carie dentară, triclosan, agent antibacterian, pastă de dinţi

Full text | PDF

Leave a Reply