SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DEZVOLTAREA UNUI MODEL PRECLINIC PENTRU EVALUAREA REZULTATELOR TEHNICILOR DE PREZERVARE ALVEOLARA

, , , , , , , and

REZUMAT

Testele preclinice necesare pentru calificarea unui material de utilizat în tehnici de inginerie tisulară şi medicină regenerativă pentru trialuri clinice sunt de obicei direcţionate către evaluarea materialului pe modele animale care se apropie cât mai bine de aplicaţia clinică specifică la care se va folosi biomaterialul. Alegerea modelului preclinic optim pentru screeningul biomaterialului ţine seama de cunoaşterea în domeniu şi de datele aferente produsului. Protocoalele acceptate în prezent ca teste de screening standard sunt acele protocoale specifice care au fost „validate“ prin utilizarea repetată de diferite echipe şi care au generat rezultate consistente. Echipa noastră a planificat o cercetare preclinică amplă pentru evaluarea vindecării post-extracţionale atunci când s-au folosit tehnici de prezervare alveolară realizate cu diferite biomateriale. Deoarece aceste materiale au fost deja testate şi folosite în practica clinică şi există multe date care le susţin biocompatibilitatea, am ales să perfectăm un model canin deoarece: majoritatea studiilor de prezervare alveolară s-au realizat pe câine; forma crestei alveolare este similară cu cea umană; procesul de vindecare a alveolei post-extracţionale este acelaşi cu cel uman şi a fost extensiv descris; rădăcinile dinţilor experimentali sunt relativ uşor de extras. Echipa noastră a studiat fenomenele calitative de vindecare precoce şi modificările calitative şi cantitative (dimensionale) asociate vindecării tardive ale crestelor alveolare atunci când au fost folosite diferite tehnici de prezervare alveolară. Modelul animal prezentat şi perfectat de echipa noastră a fost validat prin publicarea rezultatelor în reviste prestigioase.

Cuvinte cheie: os, prezervare alveolară, vindecarea plăgii, animal

Full text | PDF

Leave a Reply