SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EFECTELE UNOR BIOMATERIALE DENTARE ASUPRA TESUTURILOR PARODONTALE

, , , and

REZUMAT

Biomaterialele dentare de restaurare sunt destinate refacerii formei şi funcţiei structurilor dentare afectate şi protecţiei concomitente a ţesuturilor restante, cu crearea unei adeziuni între suprafaţa dentară şi materialul de restaurare. Datorită proximităţii lor de structurile dentare şi ţesuturile orale, biomaterialele dentare trebuie să răspundă unor cerinţe majore de biocompatibilitate şi durabilitate biologică. Cercetările care se derulează în domeniu încearcă să răspundă cât mai bine acestor deziderate, dezvoltând noi biomateriale cu performanţe clinice crescute. Cu toate acestea, materialele compozite prezintă încă o serie de neajunsuri, printre care se numără contracţia de polimerizare asociată prizei materialului, care induce ruperea interfeţei adezive şi apariţia zonelor de microinfiltraţie marginală. Materialele compozite pot elibera în mediul oral monomeri nepolimerizaţi sau alte particule, în timpul prizei sau după aplicare prin degradarea materialului. S-au raportat diferite efecte adverse ale materialelor compozite şi componentelor lor, cum ar fi citotoxicitate, teratogenitate, efect carcinogenic, mutagenic sau genotoxic. Cu toate progresele realizate în acest domeniu, la ora actuală nu există materialul restaurativ dentar „ideal“, care să ofere caracteristici similare cu structura dintelui natural şi care să fie complet biocompatibil. Totuşi, respectarea unor protocoale stricte de manipulare clinică poate ameliora neajunsurile menţionate.

Cuvinte cheie: biomateriale, materiale compozite, biocompatibilitate

Full text | PDF

Leave a Reply