SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA MORFOLOGIEI ENDODONTICE A PREMOLARILOR DOI MAXILARI LA POPULATIA ROMANEASCA

, , , , , and

REZUMAT

Sistemul endodontic complex al premolarilor doi maxilari prezintă variaţii în cadrul diferitelor populaţii. Scopul acestui studiu a fost să evalueze morfologia canalelor radiculare ale premolarilor doi maxilari la populaţia românească. Numărul rădăcinilor, al canalelor radiculare şi configuraţia endodontică au fost determinate utilizând radiografii, atât în incidenţă vestibulo-palatinală, cât şi mezio-distală. Au fost evaluate conform clasificării lui Weine. Din cei 480 de dinţi, 90,83% au prezentat o rădăcină şi 66,67% un canal. Frecvenţa premolarilor doi maxilari cu două canale (33,12%) nu trebuie însă subestimată. Cunoaşterea variaţiilor morfologiei radiculare interne ale premolarilor doi superiori într-o anumită populaţie orientează clinicianul în abordarea corectă a tratamentului endodontic.

Cuvinte cheie:  premolar maxilar, morfologie, radiografie

Full text | PDF

Leave a Reply