SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EXPERIENTA CARIOASA A MOLARULUI UNU PERMANENT LA UN LOT DE COPII TRATATI INTR-UN SERVICIU DE SPECIALITATE

, and

REZUMAT

Scopul studiului a fost evaluarea experienţei carioase a molarului unu permanent (M1P) la un lot de copii prezentaţi la tratament în cadrul Clinicii de Pedodonţie a Facultăţii de Medicină Dentară UMF „Carol Davila”.
Material şi metodă. Studiul a fost retrospectiv observaţional, pe un lot de 100 de pacienţi – 50 de fete şi 50 de băieţi, vârsta medie fiind 7,4±1,1 ani. S-au determinat: numărul de M1P erupţi pe arcadă; statusul odontal al M1P examinaţi; indemni, marmoraţi, cu carii simple şi complicate; indicii experienţei carioase; distribuţia cariilor pe M1P în funcţie de topografia procesului carios şi de dintele afectat; procentul M1P indemni cu/fără sigilare, distribuţia tratamentelor efectuate pe M1P cu marmoraţii şi pe M1P cariaţi.
Rezultate. 99,5% dintre M1P au fost prezenţi pe arcadă în momentul examinării. 48,74% dintre M1P examinaţi au fost indemni, 15,6% au avut marmoraţii si 35,67% carii simple şi complicate. Indicii DMFT/DMFS: băieţi: 1,35±0,77/1,74±0,96; fete: 1,2±0,45/1,5±0,78. În 78,87% dintre M1P, cariile au avut localizare ocluzală. Mai afectaţi au fost M1P inferiori (55%) comparativ cu M1P superiori (45%). Majoritatea M1P au prezentat carii simple - 94,4%, restul de 5,6% fiind carii complicate. 27,31% de M1P indemni au fost sigilaţi. Dintre M1P marmoraţi, 67,74% au beneficiat de tratament. Numai jumătate (56,33%) din M1P cariaţi au fost trataţi.
Concluzii. Majoritatea M1P au fost prezenţi pe arcadă în momentul examinării. O treime din M1P prezintă deja carii, localizate cel mai frecvent pe faţa ocluzală a molarilor unu inferiori. Majoritatea au fost carii simple. Numai un sfert din M1P indemni au fost sigilaţi.

Cuvinte cheie: caria dentară, molarul unu permanent

Full text | PDF

Leave a Reply