SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EXPERIENTA CARIOASA A MOLARULUI UNU PERMANENT LA UN LOT DE COPII TRATATI INTR-UN SERVICIU DE SPECIALITATE

, and

REZUMAT

Scopul studiului a fost evaluarea experienţei carioase a molarului unu permanent (M1P) la un lot de copii prezentaţi la tratament în cadrul Clinicii de Pedodonţie a Facultăţii de Medicină Dentară UMF „Carol Davila”.
Material şi metodă. Studiul a fost retrospectiv observaţional, pe un lot de 100 de pacienţi – 50 de fete şi 50 de băieţi, vârsta medie fiind 7,4±1,1 ani. S-au determinat: numărul de M1P erupţi pe arcadă; statusul odontal al M1P examinaţi; indemni, marmoraţi, cu carii simple şi complicate; indicii experienţei carioase; distribuţia cariilor pe M1P în funcţie de topografia procesului carios şi de dintele afectat; procentul M1P indemni cu/fără sigilare, distribuţia tratamentelor efectuate pe M1P cu marmoraţii şi pe M1P cariaţi.
Rezultate. 99,5% dintre M1P au fost prezenţi pe arcadă în momentul examinării. 48,74% dintre M1P examinaţi au fost indemni, 15,6% au avut marmoraţii si 35,67% carii simple şi complicate. Indicii DMFT/DMFS: băieţi: 1,35±0,77/1,74±0,96; fete: 1,2±0,45/1,5±0,78. În 78,87% dintre M1P, cariile au avut localizare ocluzală. Mai afectaţi au fost M1P inferiori (55%) comparativ cu M1P superiori (45%). Majoritatea M1P au prezentat carii simple - 94,4%, restul de 5,6% fiind carii complicate. 27,31% de M1P indemni au fost sigilaţi. Dintre M1P marmoraţi, 67,74% au beneficiat de tratament. Numai jumătate (56,33%) din M1P cariaţi au fost trataţi.
Concluzii. Majoritatea M1P au fost prezenţi pe arcadă în momentul examinării. O treime din M1P prezintă deja carii, localizate cel mai frecvent pe faţa ocluzală a molarilor unu inferiori. Majoritatea au fost carii simple. Numai un sfert din M1P indemni au fost sigilaţi.

Cuvinte cheie: caria dentară, molarul unu permanent

Full text | PDF

Leave a Reply