SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 4, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EXTRACTIA DENTARA LA PACIENTII CU TRATAMENT CRONIC ANTICOAGULANT – REZULTATE PRELIMINARE ALE UNUI STUDIU CLINIC PROSPECTIV

, , , , , and

REZUMAT 

Pacienţii sub tratament anticoagulant cărora urmează a li se efectua extracţii dentare prezintă un risc hemoragic semnificativ, ce indică efectuarea acestor manopere fie în spitalizare continuă, fie în ambulatorul de specialitate cu posibilitate de supraveghere postextracţională. Ipoteza acestui studiu a constat în folosirea preparatului Surgicel® ca pansament hemostatic intraalveolar la pacienţii sub tratament cu anticoagulante orale şi dovedirea eficacităţii acestuia printr-un studiu clinic prospectiv şi comparativ. Am urmărit trei loturi de pacienţi cărora li s-au practicat extracţii dentare unice sau multiple, astfel: un lot căruia nu i s-a întrerupt anticoagulantul oral (warfarină) şi aplicare Surgicel® în alveolele postextracţionale, un lot căruia i s-a înlocuit anticoagulantul oral cu anticoagulant i.v. (heparină – mai uşor de dozat şi modulat) şi un lot martor sub tratament antitrombotic. S-au evaluat mai mulţi parametri, din care cel mai important a fost hemoragia postextracţională. Rezultatele s-au prelucrat statistic şi au fost comparate cu ultimele rezultate obţinute în literatura de specialitate internaţională. Concluziile studiului sugerează folosirea preparatului Surgicel® ca hemostatic local intraalveolar viabil, ce duce practic la reducerea accidentelor hemoragice postoperatorii şi evită suprimarea anticoagulantului oral şi riscurilor trombotice consecutive sau înlocuirea acestuia cu heparină sau derivaţi.

Cuvinte cheie: tratament anticoagulant, hemoragie postextracţională, Surgicel®, studiu prospectiv

Full text | PDF

Leave a Reply