SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 4, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EXTRACTIA DENTARA LA PACIENTII CU TRATAMENT CRONIC ANTICOAGULANT – REZULTATE PRELIMINARE ALE UNUI STUDIU CLINIC PROSPECTIV

, , , , , and

REZUMAT 

Pacienţii sub tratament anticoagulant cărora urmează a li se efectua extracţii dentare prezintă un risc hemoragic semnificativ, ce indică efectuarea acestor manopere fie în spitalizare continuă, fie în ambulatorul de specialitate cu posibilitate de supraveghere postextracţională. Ipoteza acestui studiu a constat în folosirea preparatului Surgicel® ca pansament hemostatic intraalveolar la pacienţii sub tratament cu anticoagulante orale şi dovedirea eficacităţii acestuia printr-un studiu clinic prospectiv şi comparativ. Am urmărit trei loturi de pacienţi cărora li s-au practicat extracţii dentare unice sau multiple, astfel: un lot căruia nu i s-a întrerupt anticoagulantul oral (warfarină) şi aplicare Surgicel® în alveolele postextracţionale, un lot căruia i s-a înlocuit anticoagulantul oral cu anticoagulant i.v. (heparină – mai uşor de dozat şi modulat) şi un lot martor sub tratament antitrombotic. S-au evaluat mai mulţi parametri, din care cel mai important a fost hemoragia postextracţională. Rezultatele s-au prelucrat statistic şi au fost comparate cu ultimele rezultate obţinute în literatura de specialitate internaţională. Concluziile studiului sugerează folosirea preparatului Surgicel® ca hemostatic local intraalveolar viabil, ce duce practic la reducerea accidentelor hemoragice postoperatorii şi evită suprimarea anticoagulantului oral şi riscurilor trombotice consecutive sau înlocuirea acestuia cu heparină sau derivaţi.

Cuvinte cheie: tratament anticoagulant, hemoragie postextracţională, Surgicel®, studiu prospectiv

Full text | PDF

Leave a Reply