SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INFILTRATIA MARGINALA LA NIVELUL INLAY-URILOR INTEGRAL CERAMICE – ANALIZA STATISTICA DESCRIPTIVA

REZUMAT 

Scop. Constă în realizarea unui studiu de tip „review“ în vederea stabilirii gradului de infiltraţie marginală coroborat cu dehiscenţa marginală la piesele protetice integral ceramice de mici dimensiuni – inlay-uri ceramice, prin urmărirea şi coroborarea rezultatelor obţinute prin deviaţia standard.
Material şi metodă. Studiul a fost realizat prin consultarea bazelor de date, căutarea realizându-se pe o perioadă limitată la 10 ani. După filtrarea rezultatelor s-a identificat un număr de 14 articole, iar în urma rafinării criteriilor de includere, s-au folosit doar două articole. S-a urmărit un număr de 3 cimenturi şi 4 sisteme adezive, în diferite asocieri. S-a observat evoluţia acestora la nivelul smalţului şi al dentinei. Au fost sintetizate valorile deviaţiei standard şi s-a urmărit variaţia acestui parametru în cadrul studiilor. Informaţiile au fost introduse în tabele şi comparate pe orizontală şi pe verticală. De asemenea, a fost realizată şi o comparaţie cu un sistem mixt, metalo-ceramic, fiind analizate valori propriu-zise ale dehiscenţelor marginale, ţinând cont ca în ambele studii a fost folosit acelaşi tip de masă ceramică.
Rezultate şi concluzii. Rezultatele observate au importanţă dublă: atât pentru relevanţa practică a folosirii inlay-rilor ceramice din punct de vedere clinic, dar şi în combinaţie cu diferite sisteme adezive, cât şi pentru folosirea rezultatelor în vederea realizării unui studiu de senzitivitate între diferite metode de investigaţie a adaptării marginale. Studiul a arătat că sistemele integral ceramice pot prezenta valori mai bune ale dehiscenţelor marginale faţă de sistemele mixte metalo-ceramice, deşi nu există metode uniforme ale studiilor citate în literatură, iar sistemele integral ceramice suferă modificări şi îmbunătăţiri permanente în timp. Cimentul RelyX ARC a prezentat valori scăzute ale infiltraţiei marginale, dar doar în combinaţie cu adezivul Single Bond. Cimentul Variolink II a prezentat valori scăzute ale infiltraţiei marginale, în general.

Cuvinte cheie: infiltraţie marginală, ciment adeziv, inlay ceramic, smalţ, dentină, dehiscenţă marginală

Full text | PDF

Leave a Reply