SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INTRODUCEREA PLATFORMEI DE E-LEARNING ÎN PROTETICA DENTARA. PARTEA I

, , , , , and

REZUMAT

Introducerea unei platforme de e-learning pentru învăţare, evaluare şi formare medicală continuă în protetica dentară constituie un instrument complementar destinat îmbunătăţirii procesului educaţional. E-learning oferă accesul eficient la informaţii, metode noi de instruire, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, formare profesională. Astfel, e-learning este o alternativă la educaţie în societatea informatizată de azi. Modul de învăţare este prin experiment. Platforma de e-learning susţine şi îmbunătăţeşte calitatea procesul didactic prin introducerea tehnologiilor informatice moderne, facilitează gradul de învăţare al noţiunilor, creşte receptivitatea şi încurajează competitivitatea cursanţilor.

Cuvinte cheie: platformă virtuală, e-learning, protetică dentară

Full text | PDF

Leave a Reply