SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INTRODUCEREA PLATFORMEI DE E-LEARNING ÎN PROTETICA DENTARA. PARTEA I

, , , , , and

REZUMAT

Introducerea unei platforme de e-learning pentru învăţare, evaluare şi formare medicală continuă în protetica dentară constituie un instrument complementar destinat îmbunătăţirii procesului educaţional. E-learning oferă accesul eficient la informaţii, metode noi de instruire, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, formare profesională. Astfel, e-learning este o alternativă la educaţie în societatea informatizată de azi. Modul de învăţare este prin experiment. Platforma de e-learning susţine şi îmbunătăţeşte calitatea procesul didactic prin introducerea tehnologiilor informatice moderne, facilitează gradul de învăţare al noţiunilor, creşte receptivitatea şi încurajează competitivitatea cursanţilor.

Cuvinte cheie: platformă virtuală, e-learning, protetică dentară

Full text | PDF

Leave a Reply