SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

INTRODUCEREA PLATFORMEI DE E-LEARNING ÎN PROTETICA DENTARA. PARTEA I

, , , , , and

REZUMAT

Introducerea unei platforme de e-learning pentru învăţare, evaluare şi formare medicală continuă în protetica dentară constituie un instrument complementar destinat îmbunătăţirii procesului educaţional. E-learning oferă accesul eficient la informaţii, metode noi de instruire, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, formare profesională. Astfel, e-learning este o alternativă la educaţie în societatea informatizată de azi. Modul de învăţare este prin experiment. Platforma de e-learning susţine şi îmbunătăţeşte calitatea procesul didactic prin introducerea tehnologiilor informatice moderne, facilitează gradul de învăţare al noţiunilor, creşte receptivitatea şi încurajează competitivitatea cursanţilor.

Cuvinte cheie: platformă virtuală, e-learning, protetică dentară

Full text | PDF

Leave a Reply