SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 4, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INTUBATIA DIFICILA LA UN PACIENT CU PARADONTOZA SEVERA PENTRU BIOPSIE DE TUMORA LARINGIANA – CAZ CLINIC

, , and

REZUMAT 

Scopul expunerii este de a prezenta o situaţie în care o problemă dentară poate pune în dificultate medicul ATI, cât şi evoluţia postoperatorie a pacientului. În cazul expus avem un pacient cu paradontoză ce complică manevra de intubaţie, fiind nevoie de o contenţie linguală temporară pentru protejarea grupurilor dentare superior şi inferior. Manevra de intubaţie se realizează vigil pe fibră optică cu efectuarea manevrei şi a biopsiei în condiţii de siguranţă.

Cuvinte cheie: intubaţie dificilă, tumoră laringiană, paradontoză, contenţie linguală, intubaţie vigilă pe fibră optică

Full text | PDF

Leave a Reply