SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

NECUNOASTEREA MORFOLOGIEI RADICULARE INTERNE – MOTIV DE ESEC AL TRATAMENTULUI ENDODONTIC (CAZ CLINIC)

, , , , , and

REZUMAT

Cunoaşterea morfologiei sistemului endodontic este esenţială în efectuarea atât a unui tratament, cât şi a unui retratament eficient şi predictibil. Una dintre multiplele probleme ce pot apărea în timpul şi după tratamentul endodontic se datorează neînţelegerii anatomiei spaţiului endodontic. Scopul acestui articol este acela de a evidenţia, printr-un caz clinic, eşecul unui tratament endodontic primar datorat necunoaşterii morfologiei interne a frontalilor inferiori, ceea ce a dus la erori în prepararea cavităţii de acces endodontic, omiterea instrumentării, lavajului şi obturării celui de-al doilea canal, ceea ce în timp a dus la dezvoltarea unei leziuni apicale manifeste. În vederea obţinerii unui rezultat final satisfăcător, s-a procedat la retratarea corectă, de data aceasta, a celor două canale, şi la obturarea cât mai etanşă a acestora, urmând ca pacientul să fie monitorizat radiologic şi/sau computer tomografic pe o perioadă de cel puţin 2 ani.

Cuvinte cheie: incisivi inferiori, morfologie endodontică, obturaţie de canal incompletă, retratament

Full text | PDF

Leave a Reply