SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

OBTURATIA ENDODONTICA ADEZIVA

, , , , , and

REZUMAT

Obturaţia de canal adezivă s-a introdus ca o alternativă la obturaţia cu gutapercă şi cimenturi de sigilare convenţionale în speranţa de a ameliora succesul în timp al tratamentelor endodontice. După peste un deceniu de utilizare clinică rezultatele sunt însă contradictorii. Ţinând cont de preţul de cost mult mai ridicat şi de parametrii clinici pentru moment discutabili ai obturaţiei de canal adezive, pare rezonabil ca gutaperca şi sealerii convenţionali să rămână materialele preferate în obturarea canalelor radiculare.

Cuvinte cheie: obturaţie de canal, materiale convenţionale, materiale adezive

Full text | PDF

Leave a Reply