SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

RAPORTURILE TISULARE LA NIVELUL JONCTIUNII SMALT/CEMENT

, and

REZUMAT

Joncţiunea smalţ/cement este o zonă importantă a integrării ţesuturilor mineralizate ale dintelui care suportă forţe mari de presiune. Nivelul joncţiunii este relevant în măsurarea profunzimii pungii parodontale şi a
nivelului de ataşament. La nivelul joncţiunii smalţ-cement (JSC) sunt prezente smalţul, dentina şi cementul, care se unesc într-o linie cu traiect neregulat. Vom prezenta, în acest articol, morfologia JSC, modalităţile de identificare, precum şi importanţa identificării joncţiunii în practica clinică.

Cuvinte cheie: smalţ, cement, pungă parodontală

Full text | PDF

Leave a Reply