SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

RETRATAMENTUL ORTOGRAD – PRIMA OPTIUNE IN MANAGEMENTUL PARODONTITELOR APICALE CRONICE. CAZ CLINIC

, and

REZUMAT 

Cazurile de retratament cauzate de parodontitele apicale persistente devin din ce mai frecvente în practica stomatologică curentă. Se pune problema diagnosticării corecte a patologiei periapicale, a cauzelor care au determinat şi întreţinut inflamaţia cronică. Cazul clinic prezentat demonstrează predictibilitatea evoluţiei unei parodontite apicale cronice de dimensiuni apreciabile prin tratament ortograd, într-o singură şedinţă, fără aplicarea de substanţe antiseptice pe bază de hidroxid de calciu, în condiţiile unui protocol de lucru riguros.

Cuvinte cheie: retratament, parodontită apicală cronică, endodonţie

Full text | PDF

Leave a Reply