SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

RETRATAMENTUL ORTOGRAD – PRIMA OPTIUNE IN MANAGEMENTUL PARODONTITELOR APICALE CRONICE. CAZ CLINIC

, and

REZUMAT 

Cazurile de retratament cauzate de parodontitele apicale persistente devin din ce mai frecvente în practica stomatologică curentă. Se pune problema diagnosticării corecte a patologiei periapicale, a cauzelor care au determinat şi întreţinut inflamaţia cronică. Cazul clinic prezentat demonstrează predictibilitatea evoluţiei unei parodontite apicale cronice de dimensiuni apreciabile prin tratament ortograd, într-o singură şedinţă, fără aplicarea de substanţe antiseptice pe bază de hidroxid de calciu, în condiţiile unui protocol de lucru riguros.

Cuvinte cheie: retratament, parodontită apicală cronică, endodonţie

Full text | PDF

Leave a Reply