SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 2, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Societatea Romana de Stomatologie ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

STUDIU PRIVIND VARIATIA CROMATICA A GRUPULUI FRONTAL SUPERIOR ÎN FUNCTIE DE VÂRSTA PACIENTILOR

, , , and

REZUMAT

Obiective. Studiul de faţă urmăreşte modul în care culoarea dentară variază în cadrul grupului frontal maxilar. S-a urmărit, de asemenea, relaţia acestei variaţii cu vârsta pacienţilor.

Materiale şi metodă. Un examinator fără deficit de percepţie cromatică a studiat din punct de vedere cromatic grupul frontal maxilar (13-23) pentru 30 de pacienţi cu vârste cuprinse între 23 şi 34 de ani. Pentru fiecare dinte s-au înregistrat parametrii cromatici CIEL*a*b* cu ajutorul aparatului Vita Easy Shade (Vita Zahnfabrik – Germania). S-au calculat apoi diferenţele de culoare dintre perechile de dinţi vecini (13/12, 12/11, 11/21, 21/22, 22/23), conform formulei (vezi forma integrală a articolului). Ipoteza nulă, „Nu există o corelaţie relevantă statistic între vârstă şi variaţia cromatică în cadrul grupului frontal maxilar“, a fost verificată cu ajutorul testelor Pearson/Spearman. De asemenea, s-au efectuat calcule de regresie liniară din care reiese estimarea variaţiei cromatice în funcţie de vârstă. În limitele de vârstă ale lotului de sudiu s-au calculat estimarea de variaţie cromatică pentru vârsta minimă (23 de ani), maximă (34 de ani) şi medie (28,5 ani).

Rezultate. Corelaţiile arată că vârsta este semnificativ corelată cu diferenţele de culoare ale următoarelor perechi de dinţi: 13/12, 12/11 şi 22/23 (p < 0,05). În cazul celorlalte două perechi de dinţi analizate: 11/21 şi 21/22, corelaţia dintre vârstă şi variaţia cromatică nu este una relevantă statistic. În limitele relevanţei acestui studiu, se afirmă o tendinţă de uniformizare a culorii dentare între 12/11, 11/21, 21/22, diferenţele devenind imperceptibile ochiului uman (∆E<2) după vârsta de 33 de ani, în timp ce, în cazul caninilor, aceştia încep în jurul vârstei de 14-16 ani să se diferenţieze cromatic vizibil de incisivii vecini, diferenţele devenind din ce în ce mai importante odată cu vârsta.

Concluzii. Culoarea nu este distribuită uniform în grupul dentar frontal, iar variaţiile sunt dependente de vârsta pacienţilor. Ar trebui, prin urmare, căutate garnituri de dinţi artificiali care să respecte distribuţia culorii în grupul frontal la vârsta pacientului în momentul realizării restaurării.

Cuvinte cheie: culoare dentară, variaţie cromatică, spectofotometru, dinţi anteriori

Full text | PDF

Leave a Reply