SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU PRIVIND VARIATIA CROMATICA A GRUPULUI FRONTAL SUPERIOR ÎN FUNCTIE DE VÂRSTA PACIENTILOR

, , , and

REZUMAT

Obiective. Studiul de faţă urmăreşte modul în care culoarea dentară variază în cadrul grupului frontal maxilar. S-a urmărit, de asemenea, relaţia acestei variaţii cu vârsta pacienţilor.

Materiale şi metodă. Un examinator fără deficit de percepţie cromatică a studiat din punct de vedere cromatic grupul frontal maxilar (13-23) pentru 30 de pacienţi cu vârste cuprinse între 23 şi 34 de ani. Pentru fiecare dinte s-au înregistrat parametrii cromatici CIEL*a*b* cu ajutorul aparatului Vita Easy Shade (Vita Zahnfabrik – Germania). S-au calculat apoi diferenţele de culoare dintre perechile de dinţi vecini (13/12, 12/11, 11/21, 21/22, 22/23), conform formulei (vezi forma integrală a articolului). Ipoteza nulă, „Nu există o corelaţie relevantă statistic între vârstă şi variaţia cromatică în cadrul grupului frontal maxilar“, a fost verificată cu ajutorul testelor Pearson/Spearman. De asemenea, s-au efectuat calcule de regresie liniară din care reiese estimarea variaţiei cromatice în funcţie de vârstă. În limitele de vârstă ale lotului de sudiu s-au calculat estimarea de variaţie cromatică pentru vârsta minimă (23 de ani), maximă (34 de ani) şi medie (28,5 ani).

Rezultate. Corelaţiile arată că vârsta este semnificativ corelată cu diferenţele de culoare ale următoarelor perechi de dinţi: 13/12, 12/11 şi 22/23 (p < 0,05). În cazul celorlalte două perechi de dinţi analizate: 11/21 şi 21/22, corelaţia dintre vârstă şi variaţia cromatică nu este una relevantă statistic. În limitele relevanţei acestui studiu, se afirmă o tendinţă de uniformizare a culorii dentare între 12/11, 11/21, 21/22, diferenţele devenind imperceptibile ochiului uman (∆E<2) după vârsta de 33 de ani, în timp ce, în cazul caninilor, aceştia încep în jurul vârstei de 14-16 ani să se diferenţieze cromatic vizibil de incisivii vecini, diferenţele devenind din ce în ce mai importante odată cu vârsta.

Concluzii. Culoarea nu este distribuită uniform în grupul dentar frontal, iar variaţiile sunt dependente de vârsta pacienţilor. Ar trebui, prin urmare, căutate garnituri de dinţi artificiali care să respecte distribuţia culorii în grupul frontal la vârsta pacientului în momentul realizării restaurării.

Cuvinte cheie: culoare dentară, variaţie cromatică, spectofotometru, dinţi anteriori

Full text | PDF

Leave a Reply