SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU STATISTIC COMPARATIV PRIVIND SENSITIVITATEA METODELOR DE EXAMINARE CLINICA SI RADIOLOGICA A RESTAURARILOR PROTETICE FIXE ÎN ZONA LIMITEI CERVICALE

, and

REZUMAT 

Scop. Scopul studiului constă în compararea rezultatelor şi stabilirea acurateţei metodelor de examinare clinică şi radiologică a limitei cervicale a restaurărilor protetice fixe.
Material şi metodă. În studiu au fost folosite o coroană metalo-ceramică şi două coroane integral metalice (un total de trei coroane). Au fost realizate bonturi protetice din răşină compozită fotopolimerizabilă, prin metoda directă, în interiorul coroanelor. Pentru obţinerea spaţierii în zona cervicală – cu o valoare de 30 de microni – s-a folosit folie de aluminiu cu grosime cunoscută (de 30 de microni) interpusă între fiecare bont şi fiecare coroană. S-au realizat 24 de radiografii: câte trei radiografii pentru fiecare valoare corespondentă de 30 de microni pentru care s-au realizat interpretări (0 = ideal, 30, 60, 90, 120, 150, 180 şi 210 microni). Radiografiile au fost obţinute printr-o metodă standardizată. Examinarea clinică a constat în plasarea fiecărei coroane pe un model de demonstraţie (Frasaco); evaluarea a fost realizată în puncte prestabilite şi marcate pe fiecare coroană (4 poziţii în zona cervicală), pentru fiecare valoare de 30 de microni. Examinarea radiologică a constat în urmărirea zonelor proximale cervicale, pentru fiecare valoare de 30 de microni. Ulterior, un număr de 40 de medici au evaluat coroanele şi radiografiile fără să cunoască valorile folosite pentru testare, iar rezultatele au fost înregistrate pe formulare.
Rezultate şi concluzii. Rezultatele pot fi comparate atât clinic, cât şi radiologic. Metoda de analiză radiologică prezintă o sensitivitate mai mare, în general. Valoarea de 60 de microni este acceptabilă din punct de vedere clinic, însă inacceptabilă din punct de vedere radiologic.

Cuvinte cheie: dehiscenţă marginală, limită cervicală, examinare clinică, examinare radiologică, lucrări fixe

Full text | PDF

Leave a Reply