SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI DE REALITATE VIRTUALA ÎN PROTETICA DENTARA

, , , , , and

REZUMAT

Tehnologiile realităţii virtuale pot fi încorporate în sistemul de e-learning, conform studiilor de specialitate. În momentul de faţă sistemele de educaţie se află într-o perioadă de tranziţie de la cel tradiţional către cel digital şi virtual. Cu ajutorul tehnologiei 3D se pot realiza diverse experimente şi simulări în domeniul medicinei pentru învăţarea diferitelor proceduri. Dintre beneficiile utilizării tehnologiilor 3D în educaţie enumerăm: soluţii de învăţare 3D virtuală ce implică utilizatorii în procesul de învăţare, îi ajută să înteleagă mai repede diverse concepte, să reţină cunoştinţele; acces la tehnologie; experienţa de învăţare completă. În multe universităţi majoritatea sistemelor bazate pe tehnologii ale realităţii virtuale sunt în stadiu experimental, problematica referitoare la protetica dentară fiind foarte puţin sau aproape deloc abordată.

Cuvinte cheie: protetică, e-learning, realitate virtuală

Full text | PDF

Leave a Reply