SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EXTRUZIA APICALA IN LARGIREA CANALELOR RADICULARE CU INSTRUMENTAR ENDODONTIC MANUAL

, , , , , , and

REZUMAT 

Scopul studiului a constat în evaluarea extruziei apicale generate în cursul lărgirii manuale a canalelor radiculare efectuate prin procedura boxului apical, a reamingului şi a pilirii circumferenţiale.
Material şi metode. S-au lărgit manual 3 loturi de câte 20 de incisivi inferiori folosind ace K-Flexoreamer (box apical, respectiv telescopare regresivă prin reaming) sau ace K-Flexofile (telescopare regresivă prin pilire circumferenţială), înregistrându-se greutatea materialului extrudat.
Rezultate şi concluzii. Toate cele 3 proceduri de lăgire manuală a canalelor radiculare au generat extruzie apicală. Valoarea maximă a extruziei a fost atinsă în telescoparea regresivă cu pilire circumferenţială, iar cea minimă, cu 38% mai redusă, în telescoparea regresivă prin reaming. În procedura apical box s-a obţinut o valoare intermediară, dar mai apropiată de telescoparea regresivă prin reaming, respectiv cu 35,5% mai scăzută decât în pilirea circumferenţială.

Cuvinte cheie: lărgire manuală, extruzie apicală, apical box, reaming, pilire

Full text | PDF

Leave a Reply