SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EXTRUZIA APICALA IN LARGIREA CANALELOR RADICULARE CU INSTRUMENTAR ENDODONTIC MANUAL

, , , , , , and

REZUMAT 

Scopul studiului a constat în evaluarea extruziei apicale generate în cursul lărgirii manuale a canalelor radiculare efectuate prin procedura boxului apical, a reamingului şi a pilirii circumferenţiale.
Material şi metode. S-au lărgit manual 3 loturi de câte 20 de incisivi inferiori folosind ace K-Flexoreamer (box apical, respectiv telescopare regresivă prin reaming) sau ace K-Flexofile (telescopare regresivă prin pilire circumferenţială), înregistrându-se greutatea materialului extrudat.
Rezultate şi concluzii. Toate cele 3 proceduri de lăgire manuală a canalelor radiculare au generat extruzie apicală. Valoarea maximă a extruziei a fost atinsă în telescoparea regresivă cu pilire circumferenţială, iar cea minimă, cu 38% mai redusă, în telescoparea regresivă prin reaming. În procedura apical box s-a obţinut o valoare intermediară, dar mai apropiată de telescoparea regresivă prin reaming, respectiv cu 35,5% mai scăzută decât în pilirea circumferenţială.

Cuvinte cheie: lărgire manuală, extruzie apicală, apical box, reaming, pilire

Full text | PDF

Leave a Reply