SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PREDICTIBILITATEA TERAPIEI ENDODONTICE IN SINDROMUL ENDO-PARODONTAL. PREZENTARE DE CAZ

, , and

REZUMAT 

Leziunile endo-parodontale constituie o provocare pentru clinician, diagnosticul şi prognosticul dinţilor cu astfel de leziuni fiind, de cele mai multe ori, critice. Tratamentul şi prognosticul leziunilor endo-parodontale sunt condiţionate de etiologie şi de stabilirea unui diagnostic corect.
Introducere. Interdependenţa dintre cele două tipuri de patologie – endodontică şi parodontală presupune existenţa unor elemente biologice şi clinice evidente – semnificative pentru diagnostic, prognostic şi etape terapeutice. Uneori, leziunea periradiculară de origine endodontică nu poate fi diferenţiată de leziunea parodontală specifică. Diagnosticul corect poate fi greu de stabilit, existenţa unei fistule de origine endodontică putând mima afectarea parodontală primară. Leziunea de origine endodontică, cu afectare secundară parodontală (tip I), se poate confunda cu leziunea parodontală primară.
Prezentare de caz. Detaliile clinice prezentate îşi propun să demonstreze că leziunea primară endodontică cu afectarea parodontală consecutivă poate fi remisă cu succes prin terapia endodontică adecvată. În situaţia clinică prezentată, diagnosticul etiologic este cu atât mai dificil, cu cât sondarea parodontală este pozitivă şi profundă în mai mult de o zonă radiculară. Diagnosticul diferenţial este, de asemenea, dificil în contextul existenţei unei fistule de origine endodontică, care poate sugera afectarea parodontală primară. După stabilirea diagnosticului corect, recuperarea tisulară este posibilă doar în condiţiile terapiei endodontice adecvate (sterilizarea şi sigilarea sistemului endodontic). Rezultatul indică diagnosticul preliminar corect. Curând după terapia endodontică nonchirurgicală, statusul dintelui s-a normalizat, fără aplicarea terapiei parodontale.
Concluzii şi discuţii. Prognosticul depinde de stabilirea diagnosticului leziunii primare – endodontice sau parodontale. Leziunea endodontică primară cu afectare secundară parodontală (tip I) are, de regulă, un prognostic favorabil în urma terapiei endodontice nonchirurgicale. Leziunea endodontică primară care drenează la nivel parodontal obligă terapia endodontică în prima etapă (5). Terapia conservativă a acestui tip de leziune permite recuperarea ţesutului parodontal. Recuperarea tisulară într-o astfel de patologie este predictibilă.

Cuvinte cheie: leziune endo-parodontală, sindrom endo-parodontal, prognostic, leziune endodontică primară, sondare parodontală (PD), diagnostic, recuperare tisulară

Full text | PDF

Leave a Reply