SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 4, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU COMPARATIV PRIVIND DISTRIBUTIA CROMATICA LA NIVELUL DINTILOR FRONTALI MAXILARI DIN GARNITURILE DE DINTI ARTIFICIALI, RAPORTATA LA VARIATIA CROMATICA A DINTILOR FRONTALI MAXILARI NATURALI

, , , , , , and

REZUMAT 

Obiective. Scopul acestui studiu a fost verificarea respectării curburii variaţiei cromatice a dinţilor naturali din zona frontală maxilară de către garniturile de dinţi artificiali, precum şi identificarea garniturilor care se apropie cel mai mult de această variaţie.

Materiale şi metodă. Un examinator fără deficit de percepţie vizuală şi cu experienţă în utilizarea spectrofotometrelor de uz introral a studiat din punct de vedere cromatic 8 garnituri de dinţi destinate înlocuirii grupului frontal maxilar. (13-23) Patru dintre acestea sunt garnituri de dinţi confecţionaţi din acrilat: Star Lux (Ruthinium Grup, Italia), Vita MTF (Vita, North America), Spofadent Plus (SpofaDent s.a, Cehia) şi Acry Rock (Ruthinium Grup, Italia), 2 garnituri sunt confecţionate din răşină compozită: Ivoclar Ivostar (Ivoclar Vivadent, Lichtenstein) şi Pigeon Summit (Pigeon Dental, China) şi 2 garnituri de dinţi ceramici: Vita Lumin Vacuum (Vita Zahnfabrik, Germania) şi Enta Ceram (Enta B.V., Olanda). Pentru fiecare dinte din fiecare garnitură s-au efectuat câte 5 măsurători cu aparatul Vita Easy Shade (Vita Zahnfabrik, Germania) şi s-au înregistrat valorile CIE L*a*b*. Rezultatele au fost comparate cu valorile medii obţinute la măsurarea dinţilor naturali. Pentru a calcula variaţia cromatică între diverse elemente de interes în acest studiu, s-a folosit formula consacrată pentru diferenţa relativă de culoare: (vezi articolul integral). (1)

Pentru fiecare garnitură de dinţi s-a observat variaţia culorii între fiecare doi dinţi vecini şi s-a raportat la variaţia culorii dintre perechea echivalentă de dinţi naturali. Diferenţa medie dintre natural şi artificial s-a raportat la valoarea ADA considerată ca limita perceptibilităţii cromatice a ochiului uman (2 unităţi).

Rezultate. S-a observat că anumite garnituri de dinţi, pentru anumite grupe de dinţi adiacenţi, au un comportament cromatic comparabil cu cel al dinţilor naturali în limitele perceptibilităţii vizuale, în timp ce altele nu. În cazul perechii 13/12, variaţia este imperceptibilă numai în 4 cazuri (Spofadent Plus, Star Lux, Vita Lumin Vacuum şi Ivoclar Ivostar), în cazul perechii 12/11 acest lucru se întâmplă în 5 cazuri (Star Lux, Spofadent Plus, Vita MTF, Pigeon Summit şi Vita Lumin Vacuum), pentru perechea 11/21 s-au obţinut 5 cazuri (Vita Lumin Vacuum, Acry Rock, Ivoclar Ivostar, Star Lux, Spofadent Plus), în cazul perechii 21/22 am găsit 5 cazuri (Spofadent Plus, Ivoclar Ivostar, Vita MTF, Acry Rock, Star Lux) şi niciun caz pentru perechea 22/23. În limitele acestui studiu am putut afirma că utilizarea garniturii Spofadent Plus duce la obţinerea unor rezultate cromatice cu o variaţie cât mai apropiată de estetica dinţilor naturali.

Concluzii. Deşi sunt codificate cromatic la fel, garniturile de dinţi artificiali prezintă culori diferite, în funcţie de producător, indiferent de materialul din care sunt confecţionate. Comportamentul cromatic de la un dinte artificial la altul diferă, de asemenea, în funcţie de producător. Domeniul cromaticii dinţilor din garniturile artificiale necesită studiu suplimentar. Concluziile acestui experiment stabilesc o serie de direcţii generale ce pot fi urmate de studii ulterioare, mai aprofundate.

Cuvinte cheie: culoare dentară, variaţie cromatică, spectrofotometru, dinţi anteriori, dinţi artificiali

Full text | PDF

[pdf-embedder url="http://rjs.com.ro/articles/2015.4/Stoma_Nr-4_2015_Art-1.pdf"]

Leave a Reply